این برند از سال 1953 ، Patrouille de France با افتخار از رنگ هواپیمای فرانسوی در آسمان ملی و صحنه های بین المللی استفاده می کند. موقعیت خود به عنوان سفیر هوانوردی ماموریت نمایندگی دانش نیروی هوایی و تعالی فرانسوی ها ، اثبات دقت ، دقت ، پالایش و یک سرسری خاص را به آن واگذار می کند.

Showing all 10 results

نمایش 9 24 36