بیل گیتس

خرید ساعت مچی به سبک بیل گیتس

این شخص بزرگوار هر ساعتی رو دستش میکنه تنها به شرطی که تولید شرکت کاسیو باشه. فکر کنم شعار ذهنی خرید ساعت مچیش همین باشه. اصن خود کاسیو فکر نمیکرد روزی پولدار ترین شخص دنیا بشه سنبل شرکتشون.

ادامه مطلب